Čakáte, že dostanete Dostojevského? Nedočkáte sa.
Čakáte, že dostanete aspoň dakoho ako Bellows, či Vonnegut? Tiež čakáte márne.
Dokonca z toho nebude ani Sloboda, Ťažký, či aspoň Mináč.

O autorovi

Milan Kališ sa narodil 22. augusta 1979 v Ilave. Základnú školu navštevoval v Dubnici nad Váhom. Štúdium na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne absolvoval v roku 1998. V roku 2005 ukončil magisterské štúdium environmentalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2011 obhájil dizertačnú prácu v študijnom programe environmentálna geochémia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Doteraz publikované ,,diela“:

  • Kúpil som si bordel (vyd. Marenčin PT, próza, 2017, 224 strán)
  • The Stars We Wrecked (vyd. DonnaInk Publications, USA, próza, 2015, 222 strán)
  • Rozdrásané duše (vyd. Marenčin PT, próza, 2015, 288 strán)
  • Črepy 20. storočia (vyd. Ľudoprint, básne, 1997, 224 strán)
  • Odvrátená strana všetkého (vyd. Marenčin PT, próza, 2019, 288 strán)

Literárne súťaže:

  • Cena primátora mesta Trenčín 1996 a 1998 (literárna sútaž J. Braneckého)
  • Ocenený v literárnej súťaži, ktorú usporiadala EU (Európa v škole) - za báseň Cesta pokračuje (okolo 100 strán), 1997
  • Ocenený v literárnej súťaži Literárny Kežmarok 1998 za poviedku Apuesta

O stránke

Táto stránka je viac dokumentom o stave duše ako literárnym počinom.