Čakáte, že dostanete Dostojevského? Nedočkáte sa.
Čakáte, že dostanete aspoň dakoho ako Bellows, či Vonnegut? Tiež čakáte márne.
Dokonca z toho nebude ani Sloboda, Ťažký, či aspoň Mináč.

Priatelia


Andrej Hrabovský

nar. 29.4.1980, doktorand na PriF UK, vyštudoval odbor pedológia
ľudsko-právny aktivista,
záujmy: buddhizmus, náboženstvá, filozofia; hudba, príroda

Tvorba:


RNDr. Roman Ilavský
dr.rudolf@centrum.sk

nar. 26.3.1958 v Bratislave, PvF UK odbor základná geológia, ložisková geológia a geochémia
Pochádzam zo spisovateľskej a technickej rodiny. Môj pra pra strýko bol Jozef Gregor Tajovský a vynálezca Jozef Murgaš.

Tvorba:


Všetky práva vyhradené

  • Diela uverejnené na týchto stránkach a aj všetky prílohy na stiahnutie sú vlastníctvom uvedených autorov.
  • Všetky tieto diela sú chránené na základe zákonov o autorských právach.
  • Neoprávnená distribúcia, modifikácia alebo akákoľvek reprodukcia obsahu je nelegálna.